Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS An Bình

Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
02703858926
thcs.anbinh.lh@gmail.com